Plakat reklamujący program stypendialny dla uczniów klas budowlanych przygotowany przez Firmę MR Construction.
 
Firma MR Construction oraz Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych zawarły porozumienie, na mocy którego uczniowie ZSB-C mogą uczestniczyć w praktykach semestralnych oraz letnich w firmie MR Construction. Ponadto od roku 2020/2021 firma MR Construction zdecydowała się objąć grupą patronacką uczniów klas o kierunkach budowlanych w Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkole I Stopnia.
 
Od I semestru w roku szkolnym 2019/2020 wdrożony został program stypendialny, który obejmuje uczniów, którzy odbyli/odbędą praktykę zawodową w MR Construction.
 
Wysokość stypendium będzie kształtować się następująco:
 
- Dla uczniów I klasy szkoły branżowej, klas II (technikum 4-letnie) oraz klas III (technikum 5-letnie) - 150 zł/miesięcznie
 
- Dla uczniów II klasy szkoły branżowej, klas III (technikum 4-letnie) oraz klas IV (technikum 5-letnie) - 250 zł/miesięcznie
 
- Dla uczniów III klasy szkoły branżowej, klas IV (technikum 4-letnie) oraz klas V (technikum 5-letnie) - 350 zł/miesięcznie 
 
Warunkiem uzyskania stypendium jest:
  1. uzyskanie oceny bardzo dobrej z praktyk odbytych w MR Construction
  2. 80% frekwencja w szkole
  3. Pozytywna opinia szkoły lub upoważnionego przez nią nauczyciela
 
Firma MR Construction przygotowała także nagrody dla najlepszych uczniów (Dla każdego ucznia z najlepszą średnią w swojej klasie)
 
Partner szkoły umożliwia także:
  • zatrudnienie po skończeniu szkoły
  • dodatkowe szkolenia dla uczniów

 

Zobacz: Film informacyjny o programie stypendialnym dla uczniów ZSB-C

Praktyki uczniowskie

http://www.zsb.gliwice.pl/index.php/385-praktyka-w-mr-construction