projekt „(Nie)widzialni” - logo

W Polsce żyje nawet 7 mln osób z niepełnosprawnościami. Duża część z nich to osoby doświadczające niewidocznych niepełnosprawności – czyli takich, które są na pierwszy rzut oka trudne do zauważania. Zbyt często takie osoby spotykają się z niezrozumieniem, gdy proszą o pomoc lub z niej korzystają. Chcemy to zmieniać! Dlatego dołączamy do projektu "(Nie)widzialni"!

plakat informacyjny

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprasza do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.

 Święto Liczby Pi

W dniu 14.03.2023 r przypada XVII Święto Liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim. Uczniowie klas IVAT i IVBT brali udział w wykładzie inauguracyjnym pt. „Piękno i bestia (o sztuce, dizajnie i maszynach liczących)” w auli w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4.