informacja

7 lipca br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

stos książek, na nim leży otwarty zeszyt z notatkami i długopis

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach informuje, że termin egzaminów poprawkowych dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne zostanie podany na stronie szkoły w dniu 3 lipca 2023 r.

zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca Społeczność Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach zakończyła rok szkolny 2022/2023 akademią w sali gimnastycznej. Uroczystość odbyła się w obecności zaproszonych gości, rodziców oraz uczniów.