informacja o egzaminach poprawkowych - czarny napis na żółtym tle

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach informuje, że egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne odbędą się w dniach 22, 24, 25 i 26 sierpnia br. wg harmonogramu (w załączniku).

Wicedyrektor ZSB-C

Katarzyna Tafil

ikonka ze słowem news

5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

życzenia wakacyjne