-

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach budowlananych dla młodzieży i dorosłych

OGŁOSZENIE:
Zespół Szkól Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach ul. Bojkowska 16 w roku szkolnym 2014 / 2015 oferuje nową formę uzupełniania kwalifikacji zawodowych dla młodzieży i dorosłych w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy może zrobić każda osoba, która chce poszerzyć lub uzupełnić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.

Są to następujące kursy:
1. Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji kosztorysowej
2. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych


Zapisy na kursy rozpoczynają się od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie formularza Podania i kwestionariusza osobowego – załącznik nr 1. Wypisany formularz wraz z potwierdzoną kopią świadectwa ukończenia szkoły prosimy składać w sekretariacie szkoły lub listownie za potwierdzeniem odbioru wysłać pocztą na adres szkoły. Kursy będą organizowane w formie zaocznej (sobota, niedziela). Termin rozpoczęcia połowa września 2014 r. Szczegółowy harmonogram kursu ukaże się na stronie internetowej szkoły w I tygodniu września 2014r. w zakładce kursy kwalifikacyjne. Przewidywany czas trwania kursu jeden rok szkolny.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat kursów: Kliknij tutaj...


Nasze logo

ZSB-C


Projekty unijne

Współpraca

Zobacz wiecej...

Fakro

Uczniowie profilu "Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej" kształcą się pod patronatem Firmy FAKRO
Zobacz szkolną pracownię ufundowaną przez firmę FAKRO
Kliknij tutaj...

Nasze atuty

Międzynarodowe Certyfikaty KSAPL
NEW! Certyfikat Bezpieczna Szkoła
Śląska Szkoła Jakości
Szkoła z klasą
Szkoła bez przemocy
Certyfikat Akredytacji Instytucji
Certyfikat Akredytacji Kształcenia Modułowego

Platforma Edukacyjna

Dla uczniów
Dla nauczycieli

Twoje przedmioty

Język polski
Katecheza
Kosztorysowanie