Godło RP ZSB-C Biuletyn informacji publicznej UM Gliwice EFS


-

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach budowlananych dla młodzieży i dorosłych

OGŁOSZENIE:
Zespół Szkól Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach ul. Bojkowska 16 w roku szkolnym 2014 / 2015 oferuje nową formę uzupełniania kwalifikacji zawodowych dla młodzieży i dorosłych w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy może zrobić każda osoba, która chce poszerzyć lub uzupełnić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.

Są to następujące kursy:
1. Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji kosztorysowej
2. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych


Zapisy na kursy rozpoczynają się od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie formularza Podania i kwestionariusza osobowego – załącznik nr 1. Wypisany formularz wraz z potwierdzoną kopią świadectwa ukończenia szkoły prosimy składać w sekretariacie szkoły lub listownie za potwierdzeniem odbioru wysłać pocztą na adres szkoły. Kursy będą organizowane w formie zaocznej (sobota, niedziela). Termin rozpoczęcia połowa września 2014 r. Szczegółowy harmonogram kursu ukaże się na stronie internetowej szkoły w I tygodniu września 2014r. w zakładce kursy kwalifikacyjne. Przewidywany czas trwania kursu jeden rok szkolny.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat kursów: Kliknij tutaj...