-

SŁONECZNA ENERGIA DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW!!!!!!!

PROPONUJEMY NOWY ZAWÓD:

TECHNIK URZADZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

  1. O czym będziesz się m.in. uczył ?
 • O energii słonecznej, wiatru, wody w rzekach i gorących źródłach
 • Gdzie można wybudować elektrownię wiatrową?
 • O instalacjach w twoim domu i w innych budynkach
 • Jak wykorzystać kolektory słoneczne do ogrzania wody na kąpiel ?
 • Jak działa pompa ciepła i ile na tym zaoszczędzisz?
 • Jak zastosować kocioł na biomasę?
 • Jak przedstawić swój pomysł na instalację w postaci rysunku technicznego?
  2. Dlaczego warto wybrać ten kierunek?
 • Wzrasta zapotrzebowanie na nowoczesne instalacje wykorzystujące energię odnawialną – będziesz miał pracę!
 • Jak zdecydujesz się już - będziesz pierwszym rocznikiem techników wykształconych w tym zawodzie !
 • Twoja przyszła praca będzie się mogła przyczynić do ochrony środowiska !
  3.Jakie zadania zawodowe będziesz mógł wykonywać?
 • Współtworzyć projekty nowoczesnych instalacji grzewczych i wykonywać je lub nadzorować ich wykonanie
 • Kontrolować poprawność działania nowoczesnych instalacji i urządzeń
 • Sprawdzać czy są one właściwie wykorzystywane przez użytkowników
 • Wykonywać kalkulacje robót kosztorysy i oferty przetargowe
 • Doradzać w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii
 • Uczestniczyć w pracach badawczych związanych z energetyka odnawialną
  4.Gdzie będziesz mógł znaleźć zatrudnienie?
 • W biurach projektów i mniejszych firmach gdzie powstają projekty domów (wyposażonych w odpowiednie instalacje)
 • W firmach instalacyjnych wykonujących tradycyjne instalacje sanitarne
 • W firmach instalacyjnych montujących kolektory słoneczne, pompy ciepła, instalujących kotły na biomasę, wykonujących instalacje basenowe ( np. w sanatoriach, w ośrodkach wypoczynkowych )
 • W administracji publicznej, bankach gdzie potrzebny będzie doradca techniczny do zaopiniowania dokumentacji technicznej instalacji ( np. po to aby przyznać osobie zainteresowanej korzystny kredyt )
 • W działach technicznych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • W jednostkach zajmujących się pracami badawczymi związanymi z energetyką odnawialną.