skarbonka świnka

Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze GPBP  i MR Construction kontynuując porozumienie o współpracy na rzecz kształcenia w zawodach budowlanych rozdali stypendia i nagrody jednorazowe za praktyki zawodowe kolejnym uczniom Branżowej Szkoły w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i Technikum w zawodach Technik budownictwa i Technik robót wykończeniowych w budownictwie.

ręce a w środku seniorzy

Zapraszamy uczniów- wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz wszystkich chętnych uczniów do wsparcia seniorów powyżej 70 roku życia. Jest to akcja ogłoszona przez Rząd naszego kraju w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

karteczka z wykrzyknikami

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

informuje, że od 26 października do 6 listopada 2020 r.  szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe  w całości przechodzą na zdalne nauczanie.

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone będą również   z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.