Dyrektor ZSB-C informuje, że w związku z prawdopodobnym przystąpieniem pracowników pedagogicznych szkoły do strajku od 08.04.2019 r. nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć lekcyjnych zgodnie z planem.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i aktualną interpretacją ZUS, za czas nieobecności pracownika w pracy w związku ze strajkiem nauczycieli, nie będzie przysługiwał zasiłek wypłacany przez ZUS, ponieważ:

W dniu 4 kwietnia br. otrzymaliśmy pismo, w którym Śląski Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektora szkoły do przekazania Rodzicom informacji, którą zamieszczamy poniżej.