6 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się zawody okręgowe III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej. W zawodach udział wzięli przedstawiciele 10 szkół, w sumie 20 uczestników.

uczestnicy "Buduj z pasją"

2 marca 2018 roku, w naszej szkole odbyła się VII edycja Olimpiady Budowlanej " Buduj z Pasją". Brało w niej udział 22 zawodników z 11 szkół.

W ostatnim dniu lutego cała społeczność ZSB-C spotkała się na Igrzyskach Integracyjnych zorgnizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.