W dniu 12.12.2018 r., zgodnie z porozumieniem  partnerskim zawartym między firmą Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego a naszą szkołą, uczniowie klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie podpisali umowy stypendialne.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o zasadach rekrutacji na przyszły rok szkolny 2019/2020. Minister Anna Zalewska wystosowała list do rodziców kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. List Minister Edukacji Narodowej do rodziców

Śląska Izba Budownictwa, doceniając współpracę z pracodawcami i wkład w promowanie kształcenia zawodowego, uhonorowała Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych p. Beatę Spałek tytułem „AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”.