litery news

Świadectwa zawodowe uczniom zostaną rozdane we wtorek 1 września na rozpoczęciu roku szkolnego w klasach. Świadectwa absolwentów będą do odbioru w sekretariacie szkoły. Informacje szczegółowe w załączniku.

klocki z napisem news

Zgodnie z decyzją MEN 1 września młodzież wraca do szkoły. Nauka będzie odbywać się zgodnie z rozporządzeniem MEN i GIS.

Szczegółowe wytyczne i procedury dotyczące pobytu w szkole zastaną Państwu przesłane przez dziennik elektroniczny oraz umieszczone na stronie szkoły w zakładce Rodzic - informacje dla Rodziców.

wycinek strony GOV

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o aplikacji ProteGO Safe.