stos książek, na nim leży otwarty zeszyt z notatkami i długopis

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach informuje, że egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne odbędą się w dniach 23, 24 i 25 sierpnia br.

informacja

7 lipca br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

stos książek, na nim leży otwarty zeszyt z notatkami i długopis

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach informuje, że termin egzaminów poprawkowych dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne zostanie podany na stronie szkoły w dniu 3 lipca 2023 r.