W sekretariacie szkoły można odbierać świadectwa UDT z wózków jezdniowych.

MATURA poprawkowa sierpień 2018 r.

Terminy egzaminów poprawkowych w sierpniu: