Terminy egzaminów poprawkowych w sierpniu:

wakacje 1

Dziś, 22 czerwca, podsumowaliśmy rok szkolny 2017/2018. Pani Dyrektor mgr inż. Beata Spałek wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, podziękowania za wzorowe zachowanie, pracę społeczną, osiągnięcia sportowe.