W dniu 12.12.2018 r., zgodnie z porozumieniem  partnerskim zawartym między firmą Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego a naszą szkołą, uczniowie klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie podpisali umowy stypendialne.

 Zgodnie z zapisami,  od II semestru roku szkolnego 2018/2019, będą otrzymywać co miesiąc stypendia, a Ci którzy będą się wyróżniać wysoką frekwencją i dobrymi wynikami w nauce z przedmiotów zawodowych praktycznych mogą liczyć na dodatkowe nagrody semestralne.

Jeśli jesteś zainteresowany nauką w takiej klasie, zobacz jakie masz możliwości: Branżowa Szkoła I Stopnia

 Buduj z nami swoją przyszłość!