Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych oraz Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze zawarły porozumienie na mocy, którego od 1 września 2018 r. utworzona została pierwsza klasa partnerska. Nasi uczniowie do dziś mogą liczyć na wsparcie Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze. 

 Mostostal     

klasy partnerskie w Branżowej Szkole I Stopnia:

PRAKTYKI ZAWODOWE:

Wszyscy uczniowie klasy partnerskiej będą odbywać praktyki zawodowe na terenie realizacji Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze.

PEWNOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Wszystkim uczniom klasy partnerskiej gwarantujemy zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

DODATKOWE SZKOLENIA:

Planowane są także dodatkowe szkolenia dla uczniów podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, jako przyszłych pracowników.

PRAKTYKI ZAWODOWE:

Uczniowie tej klasy będą pracownikami młodocianymi, a zajęcia praktyczne będą się odbywać u pracodawcy, czyli w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL Zabrze.

PEWNOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Wszystkim uczniom klasy partnerskiej gwarantujemy zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

DODATKOWE SZKOLENIA:

Planowane są także dodatkowe szkolenia dla uczniów podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, jako przyszłych pracowników.Wszystkim uczniom klas partnerskich w Branżowej szkole I Stopnia zapewniamy:

PROGRAM STYPENDIALNY:

Uczniowie zostaną objęci programem stypendialnym Mostostal Zabrze GPBP na dany rok szkolny:

Wysokość stypendiów ustalane jest przed rozpoczęciem roku szkolnego:

- dla uczniów klasy I (od II semestru nauki)

- dla uczniów klasy II

- dla uczniów klasy III

Warunkiem uzyskania stypendium jest:

  1. 80% frekwencją na zajęciach szkolnych,

  2. pozytywna opinia – brak negatywnych uwag w dzienniku,

  3. średnia ocen z przedmiotów zawodowych, co najmniej 3,0.

Klasy partnerskie w Technikum nr 4:

Najlepszym uczniom klas partnerskich Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze zapewniamy:

PROGRAM STYPENDIALNY:

W każdej klasie zostanie wyłonionych 5 uczniów, którzy zostaną objęci programem stypendialnym.

Wysokość stypendiów ustalane jest przed rozpoczęcie danego roku szkolnego:

- dla uczniów klasy II

- dla uczniów klasy III

- dla uczniów klasy IV

- dla uczniów klasy V

Do stypendium zostaną zakwalifikowani uczniowie spełniający łącznie następujące warunki:

  1. Co najmniej 80% frekwencji na zajęciach lekcyjnych z poprzedniego roku

  2. najwyższa średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego lecz nie mniej niż 4,0

Warunkiem uzyskania stypendium w danym miesiącu jest:

  1. 80% frekwencją na zajęciach szkolnych,

  2. pozytywna opinia – brak negatywnych uwag w dzienniku,

  3. średnia ocen z przedmiotów zawodowych, co najmniej 4,0.PRAKTYKI ZAWODOWE I PEWNOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Najlepszych uczniów klasy zaprosimy na praktyki zawodowe do jednej ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze, a po ukończeniu szkoły zaproponujemy stałe zatrudnienie.

Firma partnerska: Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze

Odwiedź nas na: Facebook

Warto zobaczyć: Pracownie zawodowe oraz Kierunki kształcenia

Praktyki uczniowskie

http://www.zsb.gliwice.pl/index.php/386-zajecia-praktyczne-w-mostostal-zabrze-gpbp

Jeśli masz pytania napisz do nas, zadzwoń lub odwiedź:

ul. Bojkowska 16 44-100 Gliwice
Phone: +48322320374
Fax: +48322320374

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.