Ministerstwo Edukacji i Nauki  podaje terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Technikum nr 4

na www technikum page 0

Regulamin rekrutacji do pierwszej klasy Technikum nr 4

 pdfZasady_rekrutacji_do_klas_pierwszych_Technikum_nr_4.pdf761.89 KB

Terminy rekrutacji

 

Rekrutacja elektroniczna

 https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

na www branżowa page 0

Regulamin rekrutacji do pierwszej klasy Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4

pdfZasady_rekrutacji_do_klas_pierwszych_Branżowej_Szkoły_I_stopnia_nr_4.pdf762.1 KB

Terminy rekrutacji