Czas trwania: Nauka dla absolwentów klas ósmych trwa 3 lata.

Kwalifikacje: BUD.11.Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Klasa partnerska: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych - Mostostal Zabrze GPBP

więźby dachowe

Czas trwania: Nauka dla absolwentów klas ósmych trwa 3 lata.

Kwalifikacje: BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Kwalifikacje: BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

Kwalifikacje: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Klasa partnerska: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych - Mostostal Zabrze GPBP