Nowy skład Samorządu Uczniowskiego

Odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Ogłaszamy wszem  wobec, że Liderami SU zostali:

Przewodniczący: Bartłomiej Błaszak kl. III CT
Zastępca przewodniczącego: Oliwia Kurtyka kl. II CT
Skarbnik: Dawid Cieśla kl. V DT
Sekretarze: Karolina Garleja kl. III BT i Natalia Majerska kl. II CT

Jeśli macie jakieś pomysły, które mogą usprawnić pracę szkoły zgłaszajcie to wyżej wymienionym, aby mogli je uwzględnić w planie pracy SU. Wybranym uczniom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w roku szkolny 2023/24.