programy edukacyjne dotyczące zdrowia

Po raz kolejny w szkole realizujemy programy edukacyjne "Podstępne WZW" i „Znamię-znam je”. W tym roku szkolnym realizujemy także program „Wybierz życie-pierwszy krok”.

Organizatorami programu są Gwiazda Nadziei i Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, zachorowań na czerniaka oraz uświadomienie ryzyka zakażenia wirusami HBV, HCV i HPV, zagrożeń wynikających z zakażenia, wpojenie zasad profilaktyki w tym zakresie oraz pobudzenie do refleksji nad akceptacją osób już zakażonych.

Więcej informacji o programach pod linkami

https://www.gwiazdanadziei.pl/podstepne-wzw

https://www.gwiazdanadziei.pl/znamie-znam-je

https://www.gwiazdanadziei.pl/wybierz-zycie-pierw