Maturzyści - ostateczny termin złożenia Załącznika 7

Kategoria
Ogólnopolskie
Termin
16 lipiec 2024 00:00 - 15:00

Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br. W załączeniu formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Formularz dotyczy osób, które w terminie głównym egzaminu maturalnego w 2024 r. (w maju) nie zdały egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej.

Formularz należy WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI i złożyć do dyrektora ZSBC w Gliwicach– w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 16 lipca 2024 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie szkoły.

K.Tafil

Formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) - pdfEM-2024-Zalacznik-7.pdf249.22 KB

ogłoszenie o wynikach matur1

 
 

Terminy

  • 16 lipiec 2024 00:00 - 15:00