W dniu 10.04.2019 r. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie w auli szkoły z dyrektorem dotyczące proponowanych ocen klasyfikacyjnych dla klas IV na koniec roku szkolnego.

Dyrektor ZSB-C informuje, że w związku z prawdopodobnym przystąpieniem pracowników pedagogicznych szkoły do strajku od 08.04.2019 r. nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć lekcyjnych zgodnie z planem.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i aktualną interpretacją ZUS, za czas nieobecności pracownika w pracy w związku ze strajkiem nauczycieli, nie będzie przysługiwał zasiłek wypłacany przez ZUS, ponieważ: