Julia Szyguła

 We wtorek 28 listopada w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Dyplom, z rąk Wicekuratora Oświaty Dariusza Domańskiego  i Dyrektora Delegatury  w Gliwicach Jacka Tarkoty,  odebrała stypendystka z naszej szkoły Julia Szyguła z klasy IV aT.

Serdecznie gratulujemy!

Zobacz fotorelację

 

W ramach projektu 16 uczniów  naszej szkoły wraz z 2 opiekunami wyjedzie w terminie 6-19 maja 2018 na dwutygodniowe praktyki do Sewilli gdzie będą pogłębiać swoja wiedzę na temat energetyki solarnej.

W projekcie biorą udział uczniowie klas 2 i 3 o kierunku technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.

Zdjęcie przedstawia ucznia oraz osobę prowadzącą szkolenie

W dniu 22 listopada 2017r. w naszej szkole firma PPG przeprowadziła szkolenie pt. "Systemy elewacyjne w ofercie PPG deco Polska"

Obejmowało ono część teoretyczną i praktyczny pokaz prezentowanych materiałów.