Ministerstwo Edukacji i Nauki  podaje terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze terminy rekrutacji

Zobacz także: Śląskie Kuratorium Oświaty

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

 

Klasa pod patronatem grupy kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE

mostostal