Ministerstwo Edukacji i Nauki  podaje terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Najważniejsze terminy rekrutacji 2021 11

Zobacz także:  Ministerstwo Edukacji i Nauki

pdfTerminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022.pdf286.23 KB

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

 

Klasa pod patronatem grupy kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE

mostostal