Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Organizuje zarówno w szkole jak i w placówkach psychologiczno-pedagogicznych pomoc dla naszej młodzieży i ich rodziców, wspiera indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, aktywnie wspiera działania opiekuńcze i wychowawcze nauczycieli / wychowawców, wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Organizuje spotkania ze specjalistami d/s zwalczania agresji, uzależnień i bezpieczeństwa w szkole i środowisku domowym dla uczniów i rodziców oraz podejmuje inne działania wynikające z bieżących potrzeb uczniów i środowiska szkolnego.

PAMIĘTAJ!

  • gdy masz problemy z nauką,

  • nie potrafisz rozwiązać konfliktów z rówieśnikami,

  • masz kłopoty w domu,

  • znalazłeś się w trudnej sytuacji, z której nie widzisz wyjścia i nie wiesz gdzie szukać pomocy,

  • chcesz pomóc innym

Zwróć się do pedagoga szkolnego!

Pedagog szkolny
mgr inż. Ewa Kucharska - 

technikum - klasy I AT, I CT, I A, III AT, III BT, IV AT, IV BT

branżowa szkoła I stopnia - klasy IA, III BP, III AG

poniedziałek 11:40-12:25

wtorek            8:00-9:45

środa              8:00-15:00

czwartek         8:00-11:30

piątek           10:30-13:30

Pedagog szkolny
mgr Beata Joneczko

technikum - klasy I BT, II AT, II BT

branżowa szkoła I stopnia - klasa II A

wtorek 7:30-11:30

czwartek 7:30-11:30

Dyżur popołudniowy dla rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 32 232 03 74 wew. 41

 

Ważne adresy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
ul. Warszawska 35a
tel./fax 0 32 231 05 69 www.poradnia.gliwice.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Gliwice
ul. W. Sikorskiego 134
tel 510-230-115, 032 335 53 40, 032 335 53 59

 

Ważne telefony:

116 111 Bezpłatny ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
0 32 239-12-95 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
800 12 00 12 Niebieska linia dla ofiar przemocy w rodzinie
800 12 12 12 Telefon zaufania rzecznika praw dziecka
801 199 990 Ogólnopolski telefon zaufania narkotyki – narkomania

Zdjęcie przedstawia krótkie informacje wraz z numerami telefonów,pod którymi uczniowie oraz rodzice mogą uzyskać wsparcie

Uwaga rodzice!

Przypominamy, że każdy uczeń posiadający opinię z poradni psychologiczno– pedagogicznej stwierdzającą:

  • dysleksję

  • dysgrafię

  • dysortografię

  • dyskalkulię

zobowiązany jest do pracy w kierunku usprawniania zaburzonych funkcji według wskazówek pedagoga szkolnego lub nauczyciela polonisty.

Prosimy zmotywować dzieci do pracy oraz do zgłaszania się do pedagoga lub polonisty.