Czas trwania: Nauka dla absolwentów klas ósmych trwa 3 lata.

Kwalifikacje: BUD.11.Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Klasa partnerska: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych - Mostostal Zabrze GPBP