Procedury obowiązujące w ZSBC w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

pdfProcedura_Rodzic.pdf555.08 KB

pdfProcedura_Uczeń.pdf1013.41 KB

Harmonogram wywiadówek i roku szkolnego 2020/2021

docxkalendarz_roku_rodzice_20-21_-_COVID_2.docx17.21 KB

 Dni wolne 

 Zgodnie z § 5. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły ustala w roku szkolnym 2020/2021 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  1. 11, 12 stycznia 2021 r. (egzamin zawodowy) T, BS
  2. 04 maja 2021 r. (matury) T, BS
  3. 05 maja 2021 r. (matury) T, BS
  4. 06 maja 2021 r. (matury) T, BS
  5. 04 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele) T, BS
  6. 21, 22 czerwca 2021 r. T- bez szkoły branżowej (egzamin zawodowy)

W wyżej wymienionych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, uczniowie, którzy zgłoszą się do szkoły będą mieli możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych zorganizowanych przez szkołę.

Informacje

docxUrząd_Miasta_Gliwice.docx12.4 KB

Programy edukacyjne

Podstępne wirusowe zapalenie wątroby – program edukacyjny

 

Konto do wpłat na Radę Rodziców

Rachunek wydzielony Rady Rodziców:

ING Bank Śląski Nr: 62 1050 1298 1000 0090 7409 6240

Harmonogram praktyk

docHarmonogram_praktyk_2020-21.doc54.5 KB

Informacja o ocenianiu procentowym w klasach I i II technikum oraz branżowej szkole I stopnia

dococenianie_.doc37.5 KB

Zasady kształcenia na odległość w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

Zasady kształcenia na odległość