Spis treści

Trzy puchary symbolizujące trzy miejsca na podium

rok szkolny 2022/2023

Gliwicki Laur Nauki

Nicola Malcherek kl. IV DT

Marek Morys kl. IV DT

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Patrycja Reda kl. IV BT (technikum po gimnazjum)

Sara Sommer kl. IV ET (technikum po sp)

Ogólnoprzedmiotowe

 

 Zawodowe

 

Sportowe