Ważna informacja dla klasy III BT

W dniu 28.08 (środa) o godz. 9.15 odbędzie się obowiązkowe spotkanie dla klasy IIIBT (wych. E. Krawczyk) architektura/geodezja w sprawie organizacji praktyk zawodowych odbywających się od 2.09 - 13.09.2019 r.

Maturzyści!

prosimy o zapoznanie się z terminami maturalnych egzaminów poprawkowych

Dyrektor ZSB-C w Gliwicach przypomina maturzystom o konieczności sprawdzenia wyników matur

Informator maturzysty WAŻNE DATY!!!

1) 4 lipca 2019 r. – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego z sesji majowej, wydawanie świadectw przez szkołę (od godz. 13:00), wyniki będą również dostępne po zalogowaniu
się na stronie OKE Jaworzno w serwisie maturzysty i podaniu loginu (nr PESEL) i hasła otrzymanego ze szkoły.

OKE w Jaworznie nie udostępnia loginów i haseł podczas rozmowy telefonicznej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.