matury poprawkowe - ikonka

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy złożyć do sekretariatu szkoły w terminie do 12 lipca br. na załączniku nr 7 (do pobrania ze strony szkoły lub OKE).

Informujemy, że świadectwa maturalne będą wydawane w sekretariacie szkoły od 6 lipca br. (w godzinach pracy sekretariatu).

informacja o egzaminach poprawkowych - czarny napis na żółtym tle

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach informuje, że egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne odbędą się w dniach 22, 24, 25 i 26 sierpnia br. wg harmonogramu (w załączniku).

Wicedyrektor ZSB-C

Katarzyna Tafil