Nowy skład Samorządu Uczniowskiego

Odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Ogłaszamy wszem  wobec, że Liderami SU zostali:

Przewodniczący: Bartłomiej Błaszak kl. III CT
Zastępca przewodniczącego: Oliwia Kurtyka kl. II CT
Skarbnik: Dawid Cieśla kl. V DT
Sekretarze: Karolina Garleja kl. III BT i Natalia Majerska kl. II CT

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania: czytamy Szymborską

W dniu 29 września obchodziliśmy  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzień ten został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Jego celem jest promocja lektury i głośnego czytania.

porozumienie dotyczące opieki nad cmentarzem hutniczym - uczestnicy

28 września 2023 w naszej szkole odbyło się spotkanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Przedstawicielkami Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic "Gliwickie Metamorfozy" oraz Przedstawicielami Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach. Głównym tematem zebrania było przejęcie opieki nad Cmentarzem Hutniczym przy ul. Robotniczej w Gliwicach.