kaczka

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach informuje, że wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w czerwcu 2020 r. zostaną ogłoszone w  Serwisie dla zdających (Serwis dla maturzystów) na stronie www.oke.jaworzno.pl. w dniu 11 sierpnia od godz. 08:00. Logowanie do serwisu możliwe będzie poprzez wpisanie indywidualnego loginu i hasła.

kartka ze spinaczem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się elektroniczny nabór wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” (300+).
Świadczenie przysługuje raz w roku, na każde dziecko uczące się w szkole w wysokości 300 zł – bez względu na dochody rodziny.

żółta karteczka na pinezce

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach informuje, że egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne odbędą się w dniach 24 i 25 sierpnia br.

Wicedyrektor ZSB-C

Katarzyna Tafil