Okładka publikacji uczniów ZSB-C - schematyczny rysunek Domu Tekstylnego projektu Mendelsohna

Z okazji stulecia oddania do użytku gliwickiej perły modernizmu Domu Tekstylnego, uczniowie naszej szkoły z klasy 2BT, spec. renowacja detalu architektonicznego napisali książkę o Mendelsohnie i Domu Tekstylnym.

Konferencja „Czy fizyki trzeba się bać?” - reprezentanci naszej szkoły

Piotr Bill i Szymon Dudek z klasy 3 BT - energetyka odnawialna wygłosili prelekcję podczas III Konferencji Naukowej dla Dzieci i Młodzieży „Czy fizyki trzeba się bać?” zorganizowanej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach.

uczniowie stoją w fabryce

W dniu 24.11.2022r. uczniowie klas III AT oraz IV DT wybrali się do zakładu produkcyjnego LUBAR Prefabrykacja sp. z o.o.