napis new

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach informuje, że egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne odbędą się w dniach 25 i 26 sierpnia br. wg poniższego harmonogramu:

news napis

Szanowni Państwo,

  1. Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 5 lipca br. od godziny 12:00 w sekretariacie szkoły. Odbioru świadectw, aneksów do świadectw dokonuje absolwent osobiście.

logo MR construction

Firma MR CONSTRUCTION zaprasza uczniów do współpracy w okresie wakacji na letnie staże zawodowe (płatne)!