Konkurs Aktywna przerwa - ikoniczne przedstawienie różnych ćwiczeń

„Aktywna przerwa” w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

Finaliści Olimpiady Buduj z pasją wraz z opiekunem

Drużyna dwuosobowa z naszej szkoły w składzie Dawid Mieszczanin i Dominik Rybacki z kl. IV DT, po dwudniowych zmaganiach i wyrównanej walce między uczestnikami w Finale Olimpiady Buduj z Pasją w Górze Kalwarii, uzyskała 11. miejsce w Polsce w kwalifikacji zawodowejBUD.11 i tym samym wywalczyli sobie zwolnienie z egzaminu zawodowego w części pisemnej.SĄ FINALISTAMI👍😊

dzień regionalny i europejski - konkurs wiedzy o Europie

W maju przypadają rocznice ważnych wydarzeń związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. 1 maja minęła kolejna rocznica wejścia Polski do UE. Od 19 lat jesteśmy członkami Wspólnoty Europejskiej.

9 maja przypadało Święto Europy - to rocznica początków pomysłu utworzenia tej wspólnoty w 1950 r. Jesteśmy obywatelami Europy, Polski a jednocześnie członkami naszej małej ojczyzny jaką jest Górny Śląsk.