Trzy puchary symbolizujące trzy miejsca na podium

rok szkolny 2021/2022

Gliwicki Laur Nauki

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Ogólnoprzedmiotowe

 Zawodowe

Sportowe