Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Organizuje zarówno w szkole jak i w placówkach psychologiczno-pedagogicznych pomoc dla naszej młodzieży i ich rodziców, wspiera indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, aktywnie wspiera działania opiekuńcze i wychowawcze nauczycieli / wychowawców, wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Organizuje spotkania ze specjalistami d/s zwalczania agresji, uzależnień i bezpieczeństwa w szkole i środowisku domowym dla uczniów i rodziców oraz podejmuje inne działania wynikające z bieżących potrzeb uczniów i środowiska szkolnego.

PAMIĘTAJ!

  • gdy masz problemy z nauką,

  • nie potrafisz rozwiązać konfliktów z rówieśnikami,

  • masz kłopoty w domu,

  • znalazłeś się w trudnej sytuacji, z której nie widzisz wyjścia i nie wiesz gdzie szukać pomocy,

  • chcesz pomóc innym

Zwróć się do pedagoga szkolnego!

Pedagog szkolny
mgr inż. Ewa Kucharska - klasy II, II, IV Technikum, II i III Szkoła Branżowa

poniedziałek 8:00-10:30

wtorek          10:00-14:00

środa            10:30-11:30, 12:25-14:25

czwartek       8:00-10:30

piątek           10:30-13:30

Pedagog szkolny
mgr Beata Joneczko
- klasy pierwsze Technikum i Szkoły Branżowej

wtorek 7:30-11:30

czwartek 11:40-15:10

Dyżur popołudniowy dla rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 32 232 03 74 wew. 41

 

Ważne adresy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
ul. Warszawska 35a
tel./fax 0 32 231 05 69 www.poradnia.gliwice.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Gliwice
ul. W. Sikorskiego 134
tel 510-230-115, 032 335 53 40, 032 335 53 59

 

Ważne telefony:

116 111 Bezpłatny ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
0 32 239-12-95 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
800 12 00 12 Niebieska linia dla ofiar przemocy w rodzinie
800 12 12 12 Telefon zaufania rzecznika praw dziecka
801 199 990 Ogólnopolski telefon zaufania narkotyki – narkomania

Zdjęcie przedstawia krótkie informacje wraz z numerami telefonów,pod którymi uczniowie oraz rodzice mogą uzyskać wsparcie

Uwaga rodzice!

Przypominamy, że każdy uczeń posiadający opinię z poradni psychologiczno– pedagogicznej stwierdzającą:

  • dysleksję

  • dysgrafię

  • dysortografię

  • dyskalkulię

zobowiązany jest do pracy w kierunku usprawniania zaburzonych funkcji według wskazówek pedagoga szkolnego lub nauczyciela polonisty.

Prosimy zmotywować dzieci do pracy oraz do zgłaszania się do pedagoga lub polonisty.