KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Budowlano–Ceramicznych w Gliwicach, ul. Bojkowska 16, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Placówki. 

2. Współadministratorami danych osobowych są: Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1. „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”

Link do Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się pod adresem: /storage/dokumenty-jednostek/zsbc/zo-2019-84.pdf

Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora. 

3. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Andrzej Konecki, kontakt z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: 

       korespondencyjnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

       telefonicznie: 32 2320374 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

      1) oraz przepisy prawa:

           a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

           b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

           c) rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.

      2) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą. 

6. Administrator w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym realizuje nauczanie na odległość tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

7. W celu realizacji zadań publicznych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

      a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

      b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,

      c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,

          cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

      d. ograniczenia przetwarzania,

      e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1 jest obowiązkiem ustawowym. 

12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2 jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 pdfDostępność_nauczycieli_2022-2023.pdf621.93 KB

Na czarnej tablicy narysowana kredą chmurka, a w jej środku znajduje się żarówka.

 

ZSB-C mieści się w dwóch niezależnych budynkach

Obok znajduje się ogólnodostępny kompleks sportowy ORLIK oraz basen. Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie zawodowe oraz sale lekcyjne z dostępem do sprzętu multimedialnego.

Do dyspozycji uczniów przygotowaliśmy:

 • stojak na rowery,
 • szafki,
 • sklepik
 • miejsce gdzie można zjeść czy się napić oraz skorzystać z wi-fi,
 • radiowęzeł.

Oferujemy również dostęp do siłowni, możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć dodatkowych czy wycieczek zawodowych oraz turystycznych.

Organizujemy również udział w szkoleniach prowadzonych przez firmy związane z zawodami, w których kształcimy, a także możliwość udziału w konkursach przedmiotowych i zawodowych.

 

Galeria zdjeć:

 

budynek szkoły ZSBC -drugi
budynek pierwszy z gabinetem dyrektora szkoły, na pierwszym planie pergola
korytarz z szafkami dla uczniów
miejsce do wypoczynku przy sklepiku i strefa wi-fi
sala lekcyjna uczeń stoi przy tablicy interaktywnej
siłownia szkolna na pierwszym planie urządzenia do ćwiczeń
siłownia szkolna z urządzeniami do ćwiczeń

 

1959

 • Rozpoczyna działalność Zasadnicza Szkoła Budowlana przy Gliwickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.

 

Pierwszym lokum było 5 baraków przy ulicy Nad Bytomką.

1964

 • GPBP daje szkole nową siedzibę przy ulicy Bojkowskiej 16.

1965

 • Uruchomienie wieczorowego Technikum dla Pracujących oraz internatu.

1982

 • Zmiana nazwy na Zespół Szkół Budowlanych Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.

 

Przybyła Zasadnicza Szkoła Budowlana OHP, ubyło Technikum dla Pracujących.

1988

 • Otwarcie dziennego Technikum Budowlanego o specjalności budownictwo.

1992

 • Otwarcie Policealnego Studium Zawodowego w zawodzie technik architekt i specjalności projektowanie architektoniczne.

 

Powrót na ulicę Bojkowską pod zmienionym szyldem Technikum Budowlanego dla Dorosłych.

GPBP przestaje patronować szkole – placówka przechodzi w gestię kuratorium.

1994

 • Przejęcie szkoły przez miasto.

Rozpoczęcie prac zmierzających do przekształcenia internatu szkoły na potrzeby edukacyjne.

1996

 • Otwarcie Policealnego Studium Zaocznego.

Rozpoczęcie współpracy z placówkami z Norwegii, Austrii, Francji i Niemiec.

1998

 • Szkoła zaczyna budować własnymi siłami siłownię, która zostaje oddana do użytku w roku 2000.

2001-2002

 • Budowlanka organizuje i bierze udział w pilotażowych egzaminach zewnętrznych.

2004/2005

 • Szkoła bierze udział w akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymuje tytuł „Szkoła z klasą”.

2005

 • Połączenie Budowlanki z Zespołem Szkół Ceramiczno-Elektrycznych w Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych.

2007

 • ZSBC otrzymuje certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w trzech kategoriach: koncepcja pracy szkoły, zarządzanie i organizacja oraz kształcenie.

2009

 • ZSBC uzyskuje certyfikat akredytacji instytucji w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w systemie modułowym.

2013

 • Przystąpienie do projektu „Leonardo da Vinci”, który promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego.

2014

 • Rozpoczęcie praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+

 

DYREKTORZY SZKOŁY

1959 – 1964 Łukasz Uszyński

1964 – 1974 mgr Mieczysław Furman

1974 – 1976 mgr Waldemar Gilner

1976 – 1978 mgr Władysław Stepowany

1978 – 1980 mgr Władysław Roman

1980 – 1985 inż. Józef Marciniszyn

1985 – 1990 mgr Herman Hojka

1990 – 1991 mgr Bogumiła Torbus

1991 – 2011 mgr inż. Jolanta Gajda

2011 – nadal mgr inż. Beata Spałek

 

Galeria zdjęć:

Zdjęcie potwierdzające udział uczniów szkoły budowlanej w odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie
czarno-białe zdjęcie budynku szkoły
czarno-białe zdjecie na którym uczniowie grają na boisku w koszykówkę

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Kalina Wilczyńska–Dymek

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  7:30 – 13:30
Wtorek 7:30 – 13:30
Środa  9:00 – 15:30
Czwartek 9:00 – 15:00
Piątek  7:30 – 13:00


Zbiory biblioteki szkolnej liczą ok.14000 jednostek. Są to książki, broszury, zbiory specjalne ( kasety VHS, płyty CD i DVD, programy multimedialne). Najobszerniej reprezentowany jest dział lektur szkolnych oraz literatura zawodowa dostosowana do specjalności, w których kształci nasza szkoła. Księgozbiór zawiera również duży dział beletrystyki ( literatury pięknej ) polskiej i obcej. Gromadzimy także literaturę dla nauczycieli z zakresu: pedagogiki, metodyki i wychowania, a także psychologii, socjologii, filozofii. Osobnym działem jest księgozbiór podręczny. Zawiera on : encyklopedie ogólne i rzeczowe, słowniki językowe i tematyczne, albumy oraz aktualne normy budowlane. Systematycznie są prenumerowane czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Biblioteka dysponuje również: czytelnią z 32 miejscami , gdzie można oglądać filmy na płytach DVD i kasetach wideo, oraz trzema stanowiskami komputerowymi dla uczniów.

Nowe książki w bibliotece:

Konkurs na historię o kocie rozstrzygnięty!

docNowości_w_bibliotece_szkolnej_2021.doc13.5 KB

Biblioteka szkolna poleca - książki na święta i na ferie

docWypożycz_książkę_na_jesień_1.doc13.5 KB

docNowe_książki_w_bibliotece_cz.VI.doc16.5 KB

docNPRC_Nowości_cz.V.doc75.5 KB

docTokarczuk_w_bibliotece_szkolnej.doc11.5 KB

docNPRC_Wypożycz_książkę_na_ferie_.doc32.5 KB

docNPRC_Wypożycz_książkę_na_święta.doc47.5 KB

docZaprzyjaźniona_biblioteka_i_nowości_popularnonaukowe.doc30.5 KB

docNowości_książkowe_NPRC.doc37 KB

docCiekawe_książki_z_zakresu_psychologii_w_bibliotece_szkolnej.doc24 KB

docAudiobooki_NPRC.doc25.5 KB

docNowości_książkowe_NPRC_cz._I.doc70.5 KB

doc80._rocznica_wybuchu_II_w_św_-_nowe_książki.doc35.5 KB

docNowości_książkowe_cz._III.doc28 KB

docNowe_książki_w_bibliotece_2018-19_cz._II.doc25.5 KB

jpgNowe_książki_w_bibliotece_2018-19_.jpg560.13 KB

Regulamin:

Regulamin biblioteki szkolnej jako Szkolnego Centrum Informacji 

doc1_Regulamin_biblioteki_szkolnej.doc15.5 KB

docAneks_do_regulaminu_biblioteki.doc13.5 KB

Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej ZSB – C

doc2_Regulamin_korzystania_z_komputerow.doc15.5 KB 

CZASOPISMA

 1. ZAWODOWE

 • Czysta energia

 • Geodeta

 • Mój piękny ogród
 • Murator

 • Materiały Budowlane

 • Atlas fachowca

 • Polski Cement BTA

 1. INNE

 • Cogito

 • Biblioteka w szkole
 • Przegląd oświatowy

 • Przyroda polska

 • Eko i my

 

Aktualności:

Konkurs

docJaskinia_fantasy_-_wyniki_nagrodzeni.doc24 KB

docJaskinia_fantasy_konkurs_NPRC.doc25.5 KB

Konkurs na recenzję książki

docRecenzja_książki_nagrodzeni_NPRC.doc10 KB

docKonkurs_na_recenzję_ksiażki_NPRC.doc107 KB

docJak_napisać_recenzję_książki_NPRC.doc25 KB

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w ZSB-C

Przeczytaj: docODGC_-_czytanie_ZSBC.doc25 KB

Wyniki quizu „Co Ty wiesz o Siedmiu Królestwach?” 

Zobacz więcej: Szkolny quiz "Co Ty wiesz o Siedmiu Królestwach?"

Wyniki ankiety czytelniczo-filmowej

docAnkieta_czytelniczo-filmowa.doc11 KB

Wyniki konkursu na komiks

docKONKURS_NA_KOMIKS_-_wyniki.doc43 KB

 

Warto zajrzeć na Lubimyczytac.pl

Nowości dostępne w bibliotece:

Cykl o wiedźminie Geralcie z Rivii:

 1. Ostatnie życzenie

 2. Miecz przeznaczenia

 3. Krew elfów

 4. Czas pogardy

 5. Chrzest ognia

 6. Wieża Jaskółki

 7. Pani Jeziora

 8. Sezon burz

Recenzje:

Recenzja książki pt. „Dawca” Lois Lowry

Autor: Agata Szendzielorz, klasa II BT

Lois Ann Lowry jest autorką książek dla dzieci i młodzieży; dwukrotnie nagrodzona medalem Johna Newbery.

„Dawca” to utopijna powieść nagrodzona w 1993 r., napisana z perspektywy dwunastoletniego chłopca żyjącego w społeczności idealnej.

W społeczności tej nie ma rozwodów, przestępczości i nieporządku, wszystko jest przemyślane i poukładane, nie ma różnic, każdy ma swój przydział pracy i obowiązków odpowiadający za całokształt funkcjonowania społeczności. Ludzie żyją w komórkach rodzinnych, w których dopasowanym małżeństwom przydziela się dzieci rodzone przez tzw. Rodzicielki. Osiedle jest pozbawione kolorów, miłości, prawdziwych uczuć oraz wszelkich różnic, które mogłyby dzielić ludzi.

Nie zwraca się uwagi na piękno zewnętrzne. Dla każdej dziedziny życia są przepisy i procedury, a łamanie zasad doprowadza do „odwołania” ze społeczności. Czy jest to dobre rozwiązanie na stworzenie świata bez wojen, cierpienia i chaosu ? Czy możliwość wyboru dla człowieka w dziejach świata okazała się błędem ?

Autorka zabiera nas w piękną i poruszającą podróż, w której razem z głównym bohaterem Jonaszem będziemy poznawać kolory, emocje, fascynacje pięknem natury – doznania wcześniej bohaterowi nieznane, oraz prawdę ciężką i okrutną.

„- Teraz jednak – wyjaśniła łagodnie przewodnicząca – doświadczysz bólu o skali dla nas niepojętej, ponieważ my nigdy nie doświadczyliśmy niczego podobnego”.

Czy można być aż tak silnym, aby tą prawdę unieść ? Czy bezpieczne i pewne życie w niewiedzy bez poznania prawdy jest lepsze ?

Książka bardzo wzrusza i wywołuje refleksje; wstrząsa przedstawieniem świata, który eliminuje słabe, niezdrowe jednostki.

Myślę, że nastolatek jak i osoba dorosła może po nią sięgnąć.

Powieść jest wciągająca, napisana dużą czcionką i podzielona na rozdziały, czyta się ją dobrze i szybko.

Historia opisana w książce jest głęboko poruszająca i pouczająca, zrobiła na mnie duże wrażenie. Nauczyłam się z niej, że świat nigdy nie będzie bezproblemowy i idealny, dlatego trzeba stawiać czoło problemom dnia dzisiejszego, żyć i cieszyć się możliwością wyboru, kochania, odczuwania emocji i posiadania bliskich osób.

„Dawca” to pierwszy tom rozpoczynający tetralogię. Kolejne tomy to: „Skrawki błękitu”, „Posłaniec” i „Syn”, w których będziemy poznawać siłę w słabości, piękno ducha w kalekim ciele, poświęcenie oraz najważniejsze w życiu wartości.

Mój ulubiony cytat: „Pomimo wieloletniego szkolenia językowej precyzji nie wiedział, jakich mógłby użyć słów, aby oddały drugiej osobie doznanie promieni słońca na skórze”.

George R. R. Martin - „Rycerz Siedmiu Królestw”

         Co ma zrobić giermek, który stracił swojego rycerza ? Rycerza, który przeziębił się i umarł  w trakcie podróży na turniej ? Przed takim problemem staje Dunk – kościsty, niezgrabny i wysoki siedemnastolatek z Zapchlonego Tyłka.          Bez grosza przy duszy, z niedopasowaną zbroją i z trzema wątpliwej jakości końmi, Dunk postanawia wyruszyć do Ashford na turniej, mimo iż nie został jeszcze pasowany na rycerza. Wymyśla sobie herb i przydomek, zyskuje też giermka – tajemniczego dwunastolatka z ogoloną na łyso głową i niepokojącymi fiołkowymi oczami.

         Niespodziewanie na turnieju pojawiają się rycerze z królewskiej rodziny Targaryenów,  z księciem Baleorem Złamaną Włócznią na czele....

         George R.R. Martin, autor słynnego cyklu „Gra o tron” powraca do świata Westeros, prezentując trzy opowiadania, których głównym bohaterem jest wędrowny rycerz Dunk Wysoki. Akcja rozgrywa się kilkadziesiąt  lat przed wydarzeniami znanymi z „Gry o tron”. Siedmioma Królestwami władała wtedy dynastia Targaryenów, ta sama, z której wywodzi się Daenerys – Matka Smoków.

         „Rycerz Siedmiu Królestw prezentuje wszystko to, co przyniosło światową sławę autorowi Gry o tron – fascynującą „rycerską” fabułę, rubaszny humor  i niespodziewane zwroty akcji, a wszystko to okraszone odrobiną unoszącej się      nad krainami Westeros smoczej magii”.

Książka jest dostępna w bibliotece ZSB- C.

 

Andrzej Sapkowski - „Sezon burz”

Wiedźmin Geralt z Rivii ma nowe zadanie. Tym razem genialnie wykreowana przez Andrzeja Sapkowskiego postać nie tylko zmagać się będzie z krwiożerczymi stworami typu arachnomorf czy wigilozaur, ale musi rozwiązać zagadkę godną samego Sherlocka Holmesa.

W nadmorskim królestwie Kerack z leśnych osad i sadyb drwali znikają ludzie. Nie pojedynczo, ale gromadnie. Pachnie czarną magią i wykolejonymi czarodziejami. Dodatkowo ktoś ukradł wiedźminowi jego bezcenne kute na miarę miecze (cena wywoławcza tysiąc koron za komplet) i Geralt jest bardzo, ale to bardzo wkurzony. Sytuację gmatwa jeszcze piękna czarodziejka Koral oraz pazerny i pokrętny król Belohun, który mając na karku 60 lat planuje poślubić siedemnastoletnią Wisienkę.

Akcja powieści toczy się wartko; książkę czyta się z łatwością i przyjemnie. Powracają starzy, dobrze znani bohaterowie, pojawiają się też nowi, równie interesujący.

„Sezon burz” to pozycja obowiązkowa dla każdego fana białowłosego wiedźmina, ale też historia, która zainteresuje miłośników szeroko pojętej fantasy.

„Mówią, że postęp rozjaśnia mroki. Ale zawsze, zawsze będzie istniała ciemność. I zawsze będzie w ciemności Zło, zawsze będą w ciemności kły i pazury, mord i krew. Zawsze będą istoty, co nocą łomocą. A my, wiedźmini, jesteśmy od tego, by przyłomotać im”

Vesemir z Kaer Morhen

Przeczytaj inne:

Rainbow Rowell - „Eleonora i Park”

docRecenzja-Eleonora_i_Park.doc25.5 KB

Harry Potter i Przeklęte Dziecko

docRecenzja_-_Harry_Potter_i_przeklete_dziecko.doc66.5 KB

Humphrey Carpenter - „J.R.R. Tolkien. Biografia”

docRecenzja-J.R.R._Tolkien._Biografia.doc28 KB

Stephen King - „Miasteczko Salem”

docRecenzja-Miasteczko_Salem.doc25.5 KB