Spis treści

Trzy puchary symbolizujące trzy miejsca na podium

rok szkolny 2021/2022

Gliwicki Laur Nauki

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Ogólnoprzedmiotowe

 Zawodowe

-  Dominik Wojtulek, Bartek Hassa i Michał Filip kl. III FT 3. miejsce konkursie filmowym pt. „Efektywność energetyczna w domu i w szkole”

Sportowe