Maturalne egzaminy poprawkowe

Kategoria
Ogólnopolskie
Termin
24 sierpień 2021

Matura 2021

EGZAMIN  MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM - sierpień 2021

Informacja dla zdających

Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu

Egzamin maturalny w sierpniu jest organizowany dla tych absolwentów, którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.

Uwaga: egzaminu w tym terminie nie mogą zdawać ci absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu w sesji głównej (w maju), dodatkowej (w czerwcu) lub ich egzamin został unieważniony.

 

Gdzie i kiedy będzie przeprowadzony egzamin?

Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym (24 sierpnia br. – wtorek, godz. 09:00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br. wg poniższego harmonogramu.

 Pisemne egzaminy maturalne- sale egzaminacyjne

Data

Przedmiot

godzina

sala

24 sierpnia (wtorek)

Język polski PP

Matematyka PP

9.00

1 (148)

I budynek

24 sierpnia (wtorek)

Język angielski PP

9.00

2 (122)

I budynek

24 sierpnia (wtorek)

Język niemiecki PP

9.00

3 (120)

I budynek

 

Na egzaminie obowiązują procedury COVID-we.

Zdający zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły 10 września 2021 r.

 
 

Terminy

  • 24 sierpień 2021