Kolejna akcja oddawania krwi w ZSB-C. Przed budeynkiem szkolnym stoi karetka do przewozu sprzeętu do pobierania krwi.

W czasie ostatniej zbiórki krwi, która odbyła się 3 września 2018 roku, 32 dawców oddało około 15 litrów krwi. To znakomity wynik.

Wiele osób oddało krew po raz kolejny. Dziękujemy za ten dar serca. Ta krew może uratować życie! Dziękujemy także ekipie, która pobierała krew oraz wszystkim, którzy wspierali dawców. Następna zbiórka krwi  za 3 miesiące

Informacje dla osób zainteresowanyh oddawaniem krwi

Fotorelacja z wydarzenia: Facebook