W środę 7 listopada 2018 r. grupa geodetów z klas 4CT, 3CT, 2CT wraz z nauczycielami geodezji p. Martą Zakaszewską i p. Bogusławem Gabrysiem wyjechała na zawodową wycieczkę do Krakowa.

W jej trakcie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych na Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się: 

- z interferometrem laserowym pozwalajacym mierzyć z dokładnością 1/1000 mm (1 mikrometr). Urządzenie to służy do sprawdzania przyrządów geodezyjnych.

- z dronami pozwalającymi precyzyjnie wykonać mapy i skany terenu, 

- ze skanerem laserowym, który z trakcie 1 sekundy pozwala pomierzyć chmurę 50000 punktów i tworzy obrazy 3D, 

- z technologią pomiarów satelitarnych, które służą tworzeniu map, jak również badaniu ruchów płyt kontynentalnych,

- z komputerowym tworzeniem obrazów 3d ze zdjęć lotniczych i satelitarnych,

- ze spektrometrem masowym, który pozwala wykryć w glebie skażenia metalami ciężkimi,

- z chemicznymi metodami badania gleb.

Po takiej dawce techniki trzeba było odreagować humanistycznie i cała grupa udała się zwiedzać podziemne muzeum pod Rynkiem Głównym w Krakowie. Przedstawiona tam, za pomocą multimedialnych narzędzi, wizja średniowiecznego miasta uwodzi i fascynuje. Stare drogi z XIV wieku, groby czarownic, solne bałwany, złote i srebrne skarby dają obraz tego, jak wtedy żyli ludzie, jakie mieli problemy i marzenia. 

Wracając do domu odwiedziliśmy również Wawelskie Wzgórze i pokłonilismy się królom, poetom i bohaterom.

Fotorelacja: Geodezyjne odkrywanie Krakowa