Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o zasadach rekrutacji na przyszły rok szkolny 2019/2020. Minister Anna Zalewska wystosowała list do rodziców kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. List Minister Edukacji Narodowej do rodziców

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Plakat rekrutacyjny

Ulotka rekrutacyjna

Prezentacja o zasadach rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

 

Zobacz także: Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2019/20