Zdjęcie przedstawia kolorowy wykres elementów bran=ych pod uwagę przy przyznawaniu wyróżnienia dla najlepszych szkółs elementów, które

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

 Decyzją Kapituły Rankingu w przypadku Rankingu Techników 2019 obowiązują cztery kryteria. Są to:

sukcesy w olimpiadach 20%
matura – przedmioty obowiązkowe 20%
matura – przedmioty dodatkowe 30%
wyniki egzaminów zawodowych 30%

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.