kartka ze spinaczem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się elektroniczny nabór wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” (300+).
Świadczenie przysługuje raz w roku, na każde dziecko uczące się w szkole w wysokości 300 zł – bez względu na dochody rodziny.

Biorąc pod uwagę stan epidemii tut. Ośrodek bardzo gorąco zachęca do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz banków w możliwie najszybszym terminie.
Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+  przyznane zostało do 31.05.2021r., a wnioski na kolejny okres przyjmowane będą od LUTEGO 2021 r. w formie elektronicznej, a od KWIETNIA 2021 r. również w formie papierowej.