kaczka

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach informuje, że wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w czerwcu 2020 r. zostaną ogłoszone w  Serwisie dla zdających (Serwis dla maturzystów) na stronie www.oke.jaworzno.pl. w dniu 11 sierpnia od godz. 08:00. Logowanie do serwisu możliwe będzie poprzez wpisanie indywidualnego loginu i hasła.

Wydawanie świadectw maturalnych odbywać się będzie w sekretariacie szkoły od godz. 12:00.

Świadectwa można odbierać osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika.

Pisemne pełnomocnictwo do odbioru, potwierdzone przez dyrektora, należy złożyć
w sekretariacie szkoły.

Przy odbiorze świadectw obowiązują zasady bezpieczeństwa: noszenie maseczki ochronnej, własny długopis do podpisu na liście, zachowanie bezpiecznej odległości.

EGZAMIN MATURALNY – sesja poprawkowa

Sesja poprawkowa zostanie przeprowadzona dla tych zdających, którzy w czerwcu 2020 r. przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu
z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest wypełnienie i złożenie oświadczenia w sekretariacie szkoły w terminie do 14 sierpnia (załącznik 7 - do pobrania ze strony szkoły lub strony OKE).

Egzaminy pisemne (8 września br. – wtorek, godz. 14.00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w czerwcu br.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ  OPŁACIE.

Ogłaszanie wyników egzaminu - do 30 września 2020 r.

Wicedyrektor szkoły

Katarzyna Tafil