Dyplom Olimpiady Buduj z Pasją dla ZSB-C

Nicola Malcherek i Marek Morys z klasy III DT zajęli 7. miejsce w Polsce w XI Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Budowlanej "Buduj z Pasją".

Uczniowie uzyskali zwolnienie z egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.12

Gratulujemy!  

Zobacz więcej: fotorelacja organizatora