plakat informacyjny

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprasza do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.

Najbliższa, 11 edycja Kampanii odbędzie się pomiędzy 20 a 26 marca 2023 r. pod hasłem: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość).
Celem kampanii jest poszerzenie perspektywy młodzieży w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych. W ofercie dostępnych jest wiele materiałów szkoleniowych, w tym ciekawe webinaria, publikacje edukacyjne, wirtualne spacery i inne.

Zapraszamy do skorzystania z materiałów dostępnych na stronie: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week

Linki do webinariów: https://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2023/03/zaproszenie-do-udzialu-w-kampanii-global-money-week.pdf