W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i aktualną interpretacją ZUS, za czas nieobecności pracownika w pracy w związku ze strajkiem nauczycieli, nie będzie przysługiwał zasiłek wypłacany przez ZUS, ponieważ:

W dniu 4 kwietnia br. otrzymaliśmy pismo, w którym Śląski Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektora szkoły do przekazania Rodzicom informacji, którą zamieszczamy poniżej.

Tomasz Muskała - uczeń klasy III CT, po zaciętej walce, zajął II miejsce w finale Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej, który odbył się w dniach 03-04.04.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sieradzu.